Laat je niet verrassen!

Nieuwe privacywetgeving van kracht in mei 2018


Er komen nieuwe regels voor verwerking en bescherming van persoonsgegevens, waaronder een ingrijpende regeling met betrekking tot datalekken. Direct marketing en profilering worden hiermee strenger gereguleerd. In de consumentenmarkt was privacy al een belangrijk issue, maar vanaf 2018 vallen ook bedrijfsgegevens onder de definitie 'persoonsgegevens'.

In een notendop verandert er niet zo veel aan de huidige privacywetgeving; we moeten vooral méér en beter om toestemming gaan vragen. Die toestemming moet expliciet gegeven worden, met een actieve handeling. Verder moeten persoonsgegevens beter beveiligd worden en zijn de boetes bij inbreuken enorm verhoogd.


Wat betekent dit voor jou?

Praktisch gezien, betekent deze nieuwe wetgeving voor de B2B marktbewerking, dat je zonder nadrukkelijke toestemming geen contact mag opnemen met potentiële klanten. Er mag wel contact worden opgenomen via de algemene contactgegevens van een bedrijf, waarna je doorverbonden kunt worden. Voor vervolggesprekken mag je wel direct contact opnemen, mits er heel duidelijk is overeengekomen dat de contactpersoon daarmee ingestemd heeft.

De nieuwe regelgeving heeft ook effect op mailcampagnes en het bouwen van online profielen. Omdat je niet in alle gevallen directe telefoonnummers mag gebruiken zal de conversie op new business moeilijk worden als je nu niets doet. Bellen is naast online leadgeneratie en bijvoorbeeld het bezoeken van een beurs, straks één van de weinige opties om in contact te komen met een potentiële klant. Wanneer je leadgeneratie uitbesteedt, zorg er dan voor dat je werkt met een ISO gecertificeerd bedrijf zodat je voldoet aan de eisen rondom databeveiliging:

  • Documentatieplicht: Bedrijven hebben een documentatieplicht en moeten met documenten kunnen aantonen dat zij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de Europese wet te voldoen.
  • Actieve goedkeuring: Voor elk type content moeten er aparte opt-in aanvinkhokjes komen.
  • Bewerkersovereenkomst: Wanneer de persoonsgegevens worden gebruikt door een derde partij blijft deze overeenkomst verplicht en hierin komt ook te staan dat de persoonlijke data nauwkeurig moet zijn. Hier ligt dus een uitdaging om gegevens op peil te houden.
  • Profilering: Als de persoonsgegevens gebruikt worden om er profielen mee te bouwen, moeten de persoon geïnformeerd worden over de profilering en de gevolgen daarvan.


Nog niet overtuigt van de impact?

Hier een voorbeeld uit de praktijk. Stel, je bent al jaren bezig in de markt en je accountmanagers doen goede zaken. Je bouwt gestaag aan een enorme database met contactgegevens en andere bruikbare informatie. Je wilt deze gegevens gaan gebruiken voor een campagne. Mag dat wel? Hoe bruikbaar zijn deze gegevens nog? Bereik je daar de juiste mensen nog wel mee?

De wereld verandert snel en mensen veranderen net zo snel mee van functie en bedrijf. 30 tot 40% van je bestand is, als je niets doet, na een jaar vervuild. Onder de wetgeving van volgend jaar, mag en kun je niet meer met iedereen contact opnemen zonder een opt-in.

Maak hier nu werk van! Je hebt tot mei 2018 de tijd om opt-ins te verzamelen en nieuwe klanten te binden. Vraag aan ons hoe je straks niet met lege handen staat.