Mogen wij je blijvend contacteren met informatie over SalesQ? *
Bent u vrij op 22 juli om met ons te feesten op tomorrowland? *
 

footer.jpg

Voorwaarden: 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door SalesQ Belgium, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2610 Wilrijk, Laarstraat 16, hierna SalesQ genoemd. 2. SalesQ behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen en in overeenstemming met onze bedrijfsdoelstellingen. SalesQ kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege SalesQ. 3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege SalesQ zijn zonder verhaal. 4. De wedstrijd staat open voor alle personen die personeelslid zijn van een onderneming met maatschappelijke zetel op het Belgisch grondgebied. 5. De wedstrijd loopt van 25/05/2018 tot en met  12/07/2018