Maatregelen bij SalesQ in verband met het corona-virus

Voor iedereen heeft het Coronavirus inmiddels impact. Middels dit bericht willen wij aangeven hoe SalesQ omgaat met de huidige situatie.  

Gezien de aard van onze dienstverlening lukt het ons gelukkig goed om de operatie normaal te laten draaien. Daar waar we normaliter niet het beleid voeren om agents thuis te laten werken, onderzoeken we per persoon naar de mogelijkheden voor een thuiswerkplek. Het doel hiervan is om mensen zelf te kunnen laten bepalen om thuis te werken of niet. Wij verwachten dat deze nieuwe werksituatie al binnen enkele dagen kan ingaan. De werkzaamheden van onze agents zijn zeer intensief en het helpt enorm om als één groep en bij elkaar te opereren. Toch willen we ons steentje bijdragen in deze situatie en gaat het welzijn van onze mensen boven alles. We zullen daarom diverse tools inzetten om de communicatie tussen collega’s te blijven faciliteren, ook al werken ze niet in dezelfde ruimte. Verder hebben we op kantoor diverse maatregelen getroffen, schudden we geen handen meer en kiezen we voor een video vergadering in plaats van een face to face vergadering daar waar mogelijk.  

Zonder uitzondering lopen alle huidige projecten gewoon door en merken we dat de bereikbaarheid normaal is. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten en zullen, zolang onze klanten willen dat we outbound en/of inbound werkzaamheden verrichten, alles op alles zetten om dat te blijven doen.